Salmonella enterica serotipo Typhi. Semana epidemiológica 38, 2011