CADA REGISTRO DE PRODUCTO PLAGUICIDA A TRANSFERIR, A MODIFICAR LICENCIANTE O RAZÓN SOCIAL O IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR